Još jedna naknada na računu za struju?

Vlada je donijela uredbu po kojoj će kućanstva na cijenu električne energije plaćati i solidarnu naknadu od 3 lipe po kilovatsatu, čime će se financirati energija za kućanstva iz kategorije ugroženih kupaca. Tko spada u ugrožene kupce? Svi oni koji privremeno ili trajno ne mogu plaćati energiju, a uvjeti su da su korisnici zajamčene minimalne naknade, članovi kućanstva koje je korisnik te naknade, korisnici osobne invalidnine ili da žive u kućanstvu s osobom koja koristi invalidninu. 

Nastavi čitati