Novi proizvod Croatia osiguranja

Po prvi put na hrvatskom tržištu Croatia osiguranje nudi građanima osiguranje GARANT koje objedinjuje potpunu osigurateljnu zaštitu uz garantiranu dobit na pet godina od 17 posto. Uplata je jednokratna i iznosi najmanje 2500 eura. Proizvod s ovom jedinstvenom ponudom bit će u ponudi do 31. prosinca 2012.

„Novi je proizvod odgovor na potrebe postojećih i budućih osiguranika, uvažavajući stanje i uvjete na osigurateljnom i financijskom tržištu. Osim osigurateljne komponente, pokrića smrti od posljedica nesretnog slučaja i teško bolesnih stanja, ovaj proizvod osigurava sigurnost uloženog kapitala uz garanciju dobiti od 17 posto na pet godina.“ – naglasio je Željko Jukić, direktor Sektora za životna i osobna osiguranja u Croatia osiguranju.

Prema njegovim riječima, proizvod može u potpunosti konkurirati bilo kojem obliku štednje koja se trenutno nudi na hrvatskom tržištu, štednji u bankama kao i onoj u stambenim štedionicama. U slučaju smrti isplaćuje se ugovorena osigurana svota sa do tada pripisanom dobiti. Isplata za doživljenje obuhvaća pored navedenog i garantiranu dodatnu osiguranu svotu koja iznosi 17 posto od osigurane svote.

Uz ovo osiguranje moguće je zaključiti i dopunska osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i teško bolesnih stanja, a dodatne pogodnosti su sudjelovanje u dobiti, dobivanje zajma i mogućnost darivanja novčanih sredstava majci djeteta.

U prvih osam mjeseci 2012. godine Croatia osiguranje povećala je broj novih polica klasičnog životnog osiguranja za 7 posto uz rast premije od 2,8 posto. U životnim osiguranjima najveći rast premije ostvaren je u rentnim osiguranjima od čak 36,6%, u štednom osiguranju djece od 12,12% dok dodatno osiguranje od teško bolesnih stanja bilježi rast od 2,41 %.

 

Ugovorite Croatia osiguranje online! →