Nova ponuda Croatia osiguranja


Croatia osiguranje od danas u svojoj ponudi nudi štedno osiguranje djece kao kombinaciju osiguranja i štednje. Proizvod pruža kvalitetnu štednju i zaštitu djeteta od rizika koji mogu ugroziti njegovo odrastanje i školovanje.

Posebnost novih uvjeta osiguranja je pokriće dva nova rizika i to:

  • u  slučaju da ugovaratelj odnosno osoba koja plaća osiguranje premine (bilo da je riječ o roditelju, rodbini ili drugoj osobi) Croatia osiguranje preuzima daljnje plaćanje police
  • u slučaju smrti roditelja Croatia osiguranje će za dijete isplatiti dvostruku vrijednost police.

Ponuda uključuje dodatni bonus od 3 posto dobiti za sve osigurane srednjoškolce odlikaše.

Pristupna dob za ugovaranje je minimalno 30 dana do 13 godina starosti djeteta. Polica se ugovara na razdoblje 10 do 25 godina. Preporučljivo je ugovoriti policu što ranije kako bi dijete dulje bilo osigurano, ostvarilo višu osiguranu svotu i dobit te u najranijoj punoljetnosti raspolagalo sredstvima.

 

Ugovorite Croatia osiguranje online! →