HAKOM uvodi nova pravila za sklapanje ugovora na daljinu

Sklapanje ugovora za internet, TV, mobitel ili fiksni telefon sve se češće obavlja preko telefona ili interneta. Upravo stoga od 1. kolovoza na snazi su nova pravila koja će korisnicima takav način sklapanja ugovora učiniti sigurnijim.

nova-pravila-mobitel

Pogledajte koja nova pravila uvodi Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Dodatna potvrda korisnika

Naime, od 1. kolovoza, zahvaljujući izmjenama Zakona o zaštiti potrošača, vrijedit će nova pravila. Operateri će tako, navode u HAKOM-u, nakon slanja obavijesti o sklapanju ugovora, morati pribaviti i potvrdu korisnika kako na takav ugovor pristaje.

Tako ćete imati priliku još jednom proći sve detalje ugovora koji planirate potpisati. To znači da ćete moći obratiti dodatnu pažnju na ono što nazivamo „malim slovima”.

Po mobitel na prodajno mjesto

Od sad ćete mobilne uređaje koje kupite na daljinu moći preuzeti na kućnoj adresi, ali i na prodajnom mjestu operatora.

Osim spomenutih izmjena koje nas čekaju u kolovozu, postoje i one izmjene koje će na snagu stupiti početkom iduće godine.

Popravak kvara u roku od 15 dana

Propisana je obveza operatorima da u roku od 15 dana moraju otkloniti kvar. Ako u tom roku ne uspiju popraviti liniju, imat ćete pravo na raskid ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid.

To se ne odnosi na posebne slučajeve koji su definirani Pravilnikom. Ako unatoč kašnjenju ipak odlučite pričekati da operater otkloni kvar, imat ćete pravo na naknadu od 240 kuna dnevno.

Brže do telefonskog priključka

Propisani su i rokovi za određene radnje koje je operator trebao izvršiti. Radnje su to poput prijenosa ugovornog odnosa s jedne osobe na drugu ili davanja informacija o visini naknade za prijevremeni raskid ugovora.

Ugovor sklopljen na daljinu moći će se raskinuti na jednak način kao što je i sklopljen (telefonski ili putem interneta). Bitna izmjena je i ona o roku za uspostavljanje usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži koji je skraćen s 45 na 30 dana.

Potvrda u roku od 15 dana

Operater je obvezan po primitku zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva korisniku dostaviti potvrdu prihvaćanja ili obavijest o neprihvaćanju zahtjeva.

Ako operater to ne učini, imate pravo jednostrano odustati od podnesenog zahtjeva. Naravno, sve to bez plaćanja penala za prijevremeni raskid ugovora.

Detalje na vidjelo

Ako operater prilikom sklapanja pretplatničkog odnosa posebno naznači da ćete opće uvjete preuzeti naknadno, moći ćete ih detaljno proučiti u roku od tri radna dana. To znači da ćete u istom tom roku moći i odustati od takvog ugovora. Ako ste pritom preuzeli mobitel, morat ćete ga vratiti u originalnom pakiranju.

Odaberi, usporedi i kupi najpovoljniji paket telekom usluga! → 

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Podaci i upute za plaćanje Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

OBRADA PODATAKA
Korištenjem Kompare usluge i popunjavanjem ovih podataka aktivno pristaješ da te kontaktiramo i ispunimo svoju svrhu - pomognemo ti pronaći i kupiti osiguranje baš po tvojoj mjeri. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka.

POVLAČENJE PRIVOLA
U slučaju da u bilo kojem trenutku promjeniš mišljenje i naša pomoć ti više ne bude potrebna, možeš povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem maila na szop@kompare.hr ili popunjavanjem ovoga obrasca.

© 2012-2020 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber