Grupa Triglav uspješno ostvaruje zadanu strategiju

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav, d.d., sastao se dana 10. 4. 2012. na redovnoj trećoj ovogodišnjoj sjednici. Tom prilikom upoznat je s Revidiranim godišnjim izvješćem Zavarovalnice Triglav i Grupe Triglav te izvješćem neovisnog revizora za godinu 2011.

Ovlašteni revizor KPMG Slovenija je izrazio mišljenje da financijska izvješća Zavarovalnice Triglav i konsolidirana financijska izvješća Grupe Triglav u svim važnim aspektima predstavljaju fer prezentaciju financijskog položaja na dan 31. prosinca 2011. te njezinog poslovnog rezultata i novčanih tokova za 2011. godinu u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, kao što je to prihvaćeno od strane EU. Nadzorni odbor će nakon provjere godišnjih izvješća odlučiti o njihovom potvrđivanju.

Grupa Triglav i Zavarovalnica Triglav d.d. su unatoč financijskog krizi i događajima u bankarskom sektoru zaključile poslovnu 2011. godinu s višom dobiti nego godinu ranije. Čisti poslovni rezultat Grupe Triglav iznosio je 47,5 milijuna eura, što je 78 posto više nego 2010., čisti poslovni rezultat matičnog društva se pak u usporedbi s prethodnom godinom povisio za 36 posto te iznosio 43,8 milijuna eura. Profitabilnost kapitala Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav d.d. značajno se poboljšala te se približila ciljanom očekivanom prinosu do godine 2015. (12-postotna profitabilnost kapitala). Profitabilnost kapitala je na razini Grupe iznosila 9,6 posto, što je 4,2 boda više nego 2010. godine, u matičnom društvu se povećala za 2,8 postotna boda te dosegla 9,5-postotni prinos. Na rast dobiti utjecalo je prije svega dobro poslovanje osnovne, osiguravateljne djelatnosti, što ukazuje na poboljšanje kombiniranog omjera koji je na razini Grupe Triglav iznosio 90,1 posto, a na razini matičnog društva 83,0 posto.

Grupa Triglav je prošle godine obračunala 989,4 milijuna eura osiguravateljne i suosiguravateljne premije, što je dva posto manje nego 2010. godine – od toga je prevladavajuće društvo obračunalo 696,7 milijuna eura premije (indeks 97). Niži rast premije je posljedica smanjenog zanimanja za neke proizvode zbog manje gospodarske aktivnosti, nižeg izvoza i uvoza, novih stečajeva poduzeća, smanjene kupovne moći stanovnika, veće nezaposlenosti, smanjivanja opsega kreditiranja banaka i sl. Povećana konkurencija na tržištu automobilskih osiguranja i posljedična promjena te prilagođavanje osiguravateljnih podloga smanjili su opseg premije automobilskih osiguranja. Visoke i ponavljajuće štete zadnjih godina uzrokovale su pooštrenje uvjeta kod poljoprivrednih osiguranja, što je glavni razlog pada sakupljenih premija na tom području. Dodatni pad premije bilježe i zbog selekcije portfelja i intenzivnog saniranja slabijih osiguravateljno-tehničkih rezultata neživotnih osiguranja, što se očituje u znatno boljem kvocijentu štete i matičnog društva i Grupe Triglav.

Unatoč nižoj obračunatoj bruto premiji, povećana je produktivnost rada, mjerena pokazateljem obračunate bruto osiguravateljne premije po zaposlenom u osiguravateljnim tvrtkama Grupe Triglav, koja je porasla za 3 posto te je iznosila 226,1 tisuća eura 2011. godine.

Poslovanje Grupe Triglav je 2011. godine obilježila svjetska gospodarska i financijska kriza. Zavarovalnica Triglav d.d. je naime usko isprepletena s financijskim tržištima te ne može u potpunosti izbjeći te utjecaje, budući da financijska ulaganja predstavljaju veći dio njezinih ukupnih sredstava. Unatoč relativno konzervativnoj investicijskoj politici, vrijednosti nekih ulaganja su se smanjile, što se odrazilo na smanjenje kapitala osiguravateljne kuće (smanjenje za 2 posto) i čisti poslovni rezultat. Zbog važnijih ili dugotrajnijih padova vrijednosti ulaganja ista su trajno oslabila u visini 63,2 milijuna eura.Na dan 31.12.2011. bonitetna agencija Standard & Poor’s Ratings Services (u nastavku: bonitetna agencija S&P) ocijenila je Zavarovalnicu Triglav d.d. ocjenom „A“ (FSR, ICR), što potvrđuje visoki stupanj adekvatnosti kapitala. Zavarovalnica Triglav, d.d. tako zadržava najvišu bonitetnu ocjenu među svim financijskim ustanovama u Sloveniji.

Rezultati poslovanja u 2011. godini pokazuju da su strateška usmjerenja Grupe Triglav postavljena pravilno. Usredotočena su na osnovnu djelatnost i imaju jasnu viziju koja se temelji na stabilnosti i profitabilnosti poslovanja, a njihove poslovne rezultate uspješno štite pred sve nesigurnijim utjecajima vanjske okoline.

 

Ugovorite Triglav osiguranje online! →

 

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Podaci i upute za plaćanje Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

OBRADA PODATAKA
Korištenjem Kompare usluge i popunjavanjem ovih podataka aktivno pristaješ da te kontaktiramo i ispunimo svoju svrhu - pomognemo ti pronaći i kupiti osiguranje baš po tvojoj mjeri. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka.

POVLAČENJE PRIVOLA
U slučaju da u bilo kojem trenutku promjeniš mišljenje i naša pomoć ti više ne bude potrebna, možeš povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem maila na szop@kompare.hr ili popunjavanjem ovoga obrasca.

© 2012-2020 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber