fbpx

PRIJAVA ŠTETE

TRIGLAV OSIGURANJE

Triglav osiguranje zahtjev za odštetu

Rok za prijavu štete je 3 dana. Prijava se vrši na jednom od ovih mjesta:

  • Osobno u najbližem prodajnom uredu ili kod vašeg zastupnika
  • Putem email adrese: prijava.stete@triglav.hr
  • Pozivom na besplatni broj telefona za štete iz osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja: 0800 20 20 80

Kada zvati policiju?

Policiju zovite u slučaju:

  • U slučaju požara, eksplozije, teške krađe, razbojništva i drugih oblika proupravnog oduzimanja vozila
  • U slučaju gubitka života, ozljede ili veće materijalne štete

Pod većom materijalnom štetom podrazumijevaju se situacije u kojima vozač sukladno odredbi čl. 180. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne smije vozilo, teret, stvari ili drugi materijal rasut po cesti ukloniti s kolnika prije nego to dopusti osoba ovlaštena za obavljanje očevida, a naročito ako vozilo nakon sudara, udara, prevrnuća, iskliznuća, survanja i sličnih uzroka nije više u voznom stanju te je onesposobljeno za daljnje kretanje na cesti

Što raditi nakon nesreće?

Ne pomičite uništene stvari sve dok se ne izvrši uvid od strane predstavnika Triglava, osim ako je ta promjena potrebna zbog javnog interesa, ili radi smanjenja odnosno sprečavanja uvećanja štete.

U slučajevima kada je nastupila manja materijalna šteta na osiguranim vozilima, odmah ukloniti vozilo s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, zajedno s drugim sudionicima u nastalom događaju popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi odgovarajući način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima.

U slučaju krađe ili drugih oblika protupravnog oduzimanja vozila predati svu raspoloživu dokumentaciju o vozilu:

  • Original prometne dozvole
  • Original knjižice vozila
  • Sve primjerke ključeva vozila u posjedu
  • Original kasko police osiguranja
  • Presliku vozačke dozvole


Više saznajte na Triglav osiguranje uputama za prijavu štete