NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!
PRIJAVA ŠTETE

CROATIA OSIGURANJE

Croatia Osiguranje Kasko

Rok za prijavu štete je 3 dana. Prijava se vrši na jednom od ovih mjesta:

Kako prijaviti štetu

Štetu po polici Croatia kasko osiguranja prijavljuje vlasnik vozila. Uz ispunjavanje obrasca, priložite tražene dokumente i fotografije. Zakonski rok rješavanje štete je 30 dana, no kod jednostavnijih slučajeva rješenje očekujte i ranije.

Potrebna dokumentacija

Priložite obostrane i čitke fotografije prometne dozvole te fotografije sljedećih dokumenata:

  • Vozačka dozvola (obostrano) vozača oštećenog vozila, ako je nesreća nastala u vožnji
  • Zapisnik o alkotestiranju (ako je policija vršila očevid)
  • Fotografije oštećenja
  • Podatke za kontakt, broj računa za isplatu (IBAN) i OIB

Kada zvati policiju?

Policiju zovite u slučaju:

  • Gubitka života ili ozljede bilo kojeg od sudionika prometne nesreće
  • Krađe vozila ili dijelova vozila
  • Eksplozije ili požara
  • Zlonamjernog postupanja ili vandalizma
  • Nastanka veće materijalne štete ili sudara sa životinjama
  • Oštećenja nastalih padom predmeta, snijega ili leda sa zgrade

Kad se dogodi prometna nesreća, definirana Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, prometnu nesreću morate prijaviti nadležnoj policijskoj postaji.

Manje štete bez ozlijeđenih

U slučaju manje nesreće u kojoj nema ozlijeđenih, fotografirajte mjesto nesreće i oštećenja. Pogledajte kako fotografirati oštećenja.

Više saznajte na Croatia osiguranje prijava šteta