← Povratak na pojmove

Jamac

Jamac je instrument osiguranja u kreditnom postupku, točnije fizička ili pravna osoba koja stoji iza dužnika, tj. jamči banci da će dužnik podmiriti svoje dugovanje. Ukoliko dužnik nije u mogućnosti vratiti dug banci, jamac će to učiniti umjesto njega.