← Povratak na pojmove

Efektivna kamatna stopa

EKS predstavlja realni trošak kredita, odnosno stvarnu cijenu kredita. Na visinu EKS- a utječe nominalna kamtna stopa, naknade koje korisnik kredita plaća banci, dužina roka otplate kredita, visina depozita i sl.