NAGRADNA IGRA: Usporedi osiguranja ili telekom usluge, ugovori na kompare.hr i osvoji Opel Mokku!
Usporedi, kupi i osvoji Opel Mokku!

Informacije o obradi osobnih podataka u području radnih odnosa i sigurnosti

Web servis kompare.hr vrši poslovnu djelatnost putem društva Kompare online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka, OIB: 20274969543 i povezanog društva Custodia d.o.o. Franje Čandeka 32, Rijeka, OIB: 02894831317 (dalje u tekstu: Poslodavac ili kompare.hr).

Ove informacije o obradi podataka opisuju kako prikupljamo i obrađujemo osobne podatke kandidata za radna mjesta, te svojih zaposlenika (radnika), bivših zaposlenika, suradnika po ugovoru o djelu, konzultanata, kandidata za radna mjesta u pogledu ljudskih potencijala i/ili radnih odnosa te trećih osoba koje ovlašteno ili neovlašteno osobno pristupe u naše urede. Ispitanik je u pogledu radno-pravnih odnosa uvijek poslovno sposobna punoljetna fizička osoba koja u svrhu zaposlenja stupi u kontakt s poslodavcem, a u pogledu videonadzora svaka osoba koja ovlašteno ili neovlašteno osobno pristupi u naše urede.

Vaše osobne podatke obrađujemo za sljedeće svrhe:

 • provođenje postupka prijave za radno mjesto,
 • provođenje postupka zapošljavanja,
 • obračun i isplata plaća,
 • obračun putnih troškova,
 • edukacije, učenje i razvoj,
 • administriranje zakonskih obveza,
 • interno izvještavanje, potrebe interne revizije i praćenje usklađenosti,
 • zaštita sigurnosti ljudi, imovine i poslovanja kompare.hr,
 • zaštita od ozljeda, krađa, prevara i zlouporabe.

Zaštita vaših osobnih podataka nama je važna. Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o. kao zajednički voditelji obrade podataka štite povjerljivost vaših osobnih podataka i obrađuju ih u zakonite svrhe poslovanja, administriranja odnosa iz radnih odnosa i područja zapošljavanja. Kompare.hr prikuplja i obrađuje vaše podatke u zakonite svrhe jer je obrada nužna za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i radi poštivanja naše pravne obaveze kao poslodavca. Također u svrhu zaštite od ozljeda, krađa, prevara i zlouporabe prikupljamo i obrađujemo osobne podatke osoba prisutnih u uredima poslodavca.

Tijekom redovnih aktivnosti u pogledu ljudskih potencijala, prikupljamo i obrađujemo različite kategorije vaših osobnih podataka. Kategorije podataka koje obrađujemo određene su uglavnom zakonskim propisima te su opisane i u važećem Pravilniku o radu. Podatke kandidata za radna mjesta obrađujemo isključivo u svrhu selekcijskog postupka pri zapošljavanju.

Pravne osnove obrade

Poslodavac će podatke svojih zaposlenika obrađivati samo na zakonit način, temeljem određenih pravnih osnova:

 • Sklapanje i izvršenje ugovora o radu,
 • Ispunjenje pravne obveze poslodavca,
 • Legitimni interes poslodavca za potrebe interne revizije i internog izvještavanja, sprečavanja krađe, prevara i svake zloupotrebe.

Na obradu podataka temeljem legitimnog interesa kompare.hr možete uložiti prigovor u svakom trenutku. U tom slučaju kompare.hr neće više obrađivati vaše osobne podatke osim kada postoje uvjerljivi legitimni interesi kompare.hr koji nadilaze vaše interese, prava i slobode.

Primatelji podataka

Osobni podaci naših zaposlenika bit će preneseni određenim primateljima, na način i u mjeri u kojoj je to pravna obaveza Kompare Online d.o.o., odnosno, Custodia d.o.o. kao poslodavca. Tako će vaši podaci biti preneseni ugovornom ovlaštenom računovodstvenom servisu, Poreznoj upravi, inspekcijskim i nadzornim tijelima, tijelima javne vlasti, mirovinskom i zdravstvenom osiguranju i sl. U svakom slučaju Poslodavac poduzima sve potrebne mjere da vaši podaci budu zaštićeni, točni i potpuni. Obrada vaših podataka vrši se na području EU i vaši podaci neće biti preneseni u treće zemlje.

Za potrebe zadovoljavanja i dokazivanja zakonskih uvjeta ovlaštenosti, stručnosti i primjerenosti osobni podaci naših zaposlenika na koje se odnose ove zakonske odredbe bit će preneseni nadzornom tijelu (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), našim ugovornim partnerima osigurateljima kao i strankama koje po zakonu moramo obavijestiti o ispunjenju ovih uvjeta za sve ovlaštene posrednike u osiguranju.

Osobni podaci radnika vezani za opravdane izostanke s mjesta rada biti će preneseni ugovornom primatelju u trenutku zapošljavanja, odnosno, upisivanja korisničkog profila u aplikaciji kojom se prate izostanci s rada, a brišu se s danom prestanka rada kod poslodavca.

Osobni podaci trećih osoba koje ovlašteno ili neovlašteno pristupe u urede Kompare Online d.o.o., odnosno, Custodia d.o.o. bit će preneseni ovlaštenim primateljima u slučaju počinjenja prekršajnih i/ili kaznenih djela, na način i u mjeri u kojoj je to pravna obaveza. Tako će vaši podaci u slučaju potrebe zaštite materijalne i nematerijalne imovine Kompare Online d.o.o., odnosno, Custodia d.o.o. kao i one njihovih zaposlenika biti preneseni ugovornoj zaštitarskoj tvrtki, Ministarstvu unutarnjih poslova te drugim tijelima javne vlasti u skladu sa zakonskim pravilima. U svakom slučaju Poslodavac poduzima sve potrebne mjere da vaši podaci budu zaštićeni, točni i potpuni. Obrada vaših podataka vrši se na području Republike Hrvatske i vaši podaci neće biti preneseni u treće zemlje.

Vaša prava u pogledu obrade podataka

Sukladno propisima koji reguliraju zaštitu podataka, vi imate pravo:

 • na pristup svojim podacima,
 • na ograničenje obrade vaših podataka, kada je primjenjivo,
 • na ispravak vaših podataka,
 • pravo na prigovor na obradu temeljenu na legitimnom interesu.

Ovo svoje pravo ostvarujete dostavljanjem upita na Službenika za zaštitu osobnih podataka kompare.hr na:

 • Broj telefona: 01 5550 666
 • e-mail: support@kompare.hr
 • pisanim putem na adresu: Kompare Online d.o.o., Petra Jurčića 4b, Rijeka
 • putem web obrasca koji se nalazi na www.kompare.hr

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, +385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr.

Razdoblje obrade i pohrane

Podatke kandidata za posao koji nisu prošli selekcijski postupak čuvamo dodatnih godinu dana nakon čega se podaci brišu iz naše evidencije, isključivo u svrhu kako bi mogli naknadno kontaktirati kandidata, ukoliko se otvori novi oglas za isto ili slično radno mjesto koje odgovara kvalifikacijama i radnom iskustvu kandidata. Ukoliko ne želite da vaše podatke čuvamo u navedenom razdoblju, molimo da to navedete u svojoj aplikaciji za posao ili nam naknadno javite na e-mail adresu: szop@kompare.hr ili pozivom na broje telefona 00385 (0)1 5550 666.

Podatke naših zaposlenika čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to propisano posebnim propisima iz radnih odnosa ili drugim posebnim propisima.

Snimke iz sustava video nadzora osoba koje su ovlašteno ili neovlašteno pristupe u urede Kompare Online d.o.o., odnosno, Custodia d.o.o. čuvamo i obrađujemo 15 dana nakon čega se podaci brišu, osim ukoliko to nije potrebno radi postupanja nadležnih tijela prilikom počinjenja prekršajnih i/ili kaznenih djela, u kojem slučaju se podaci čuvaju do okončanja kaznenih ili prekršajnih postupaka za djela protiv osoba i/ili imovine.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kompare Online d.o.o. i Custodia d.o.o. su sukladno relevantnim propisima imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: szop@kompare.hr ili 00385 (0)1 5550 666.

Vaše podatke nikada nećemo prodavati ili prosljeđivati trećim nezainteresiranim osobama. Koristiti ćemo ih isključivo kako bi ispunili našu svrhu kao poslodavca.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

Osobni podaci koje prikupljamo odnose se na osobne podatke koje po zakonu poslodavac mora prikupljati od svojih radnika radi prijave rada, isplate plaće, obrade bolovanje, godišnjeg odmora, poreznih olakšica i svih drugih zakonskih obveza. Osobni podaci koje prikupljamo su isključivo podaci prijeko potrebni za ispunjavanje svih prava i obveza poslodavca i radnika ( u pravilu to su ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podaci o datumu rođenja, spolu i Vašoj identifikacijskoj ispravi). Svi ovi podaci u pravilu će uključivati Vaše osobne podatke. Osobni podaci koje prikupljamo od trećih osoba koje ovlašteno ili neovlašteno pristupe u naše uredske prostorije su snimke video i audio kamerom.

Ovisno o svrsi obrade, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo su: osnovni osobni podaci, podaci o obrazovanju i radnom iskustvu, podaci vezani za obitelj, podaci o radnom mjestu i povezani s radom te ostali podaci i javne isprave.

Ispitanik odgovara za istinitost i potpunost podataka koje dostavi poslodavcu.

Način na koji prikupljamo Vaše osobne podatke je u pravilu Vašim osobnim upisom na odgovarajućim obrascima poslodavca ili putem životopisa. No, ove osobne podatke možemo prikupiti i ažurirati i putem telefonskih razgovora ili na drugi prikladan način.

Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.kompare.hr Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.