fbpx

PRIJAVA ŠTETE

EUROHERC OSIGURANJE

Euroherc osiguranje zahtjev za odštetu

Rok za prijavu štete je 7 dana. Prijava se vrši na jednom od ovih mjesta:

Potrebna dokumentacija

Kako bi zahtjev bio obrađen u najkraćem roku, uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predajte i sljedeće:

 • Izvornik kasko police
 • Preslika prometne dozvole oštećenog vozila
 • Preslika vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u pokretu tijekom nastanka štete)
 • Zapisnik o alkotestiranju (ako je provedeno)
 • Zapisnik o očevidu policije (ako ga posjedujete)

Kada zvati policiju?

Policiju zovite u slučaju:

 • Štete nastale krađom, oštećenjem parkiranog vozila, vandalizmom
 • Prometne nesreće, radne nesreće, udara u divljač ili domaću životinju
 • Provale u vozilo
 • Štete koja je prouzročena na tuđoj imovini. Ovakvu štetu prijavite odmah (na dan prouzročenja), osim ako je oštećeni vlasnik prisutan na licu mjesta ili je sam zvao policiju.

Ako se dogodi osigurani slučaj krađe, dostavite i sljedeću dokumentaciju:

 • Izvornik kasko police
 • Potvrdu MUP-a kojom je prijavljena krađa vozila
 • Ako vozilo nije pronađeno u roku od 30 dana, policiji dostavite poništenu prometnu dozvolu, poništenu knjižicu vozila i sve ključeve vozila.


Više saznajte na Euroherc uputama za prijavu štete