4 koraka prve registracije auta ili motora

Postupak prve registracije auta ili motora ne mora biti bolan. Dovoljno je znati svu potrebnu dokumentaciju, mjesta gdje se ona predaje te troškove.

Možete izabrati policu auto osiguranja između više osiguranja na tržištu ovdje, tehnički pregled izračunajte ovdje, a ostali troškovi na koje ćete naići su: godišnja naknada za ceste i posebna naknada za okoliš čija visina ovisi o vrsti vozila, 35 kuna u državnim biljezima, 35 kuna za obrazac prometne dozvole i cijena registarskih pločica (76 kuna za osobna vozila, 42 kune za moped, 54 kune za motocikle i priključna vozila).

Kratkih 4 koraka pogledajte na idućoj infografici!