Udruga Franak prijavila banke HNB-u

Udruga Franak prijavila je Zagrebačku banku d.d. i Splitsku banku d.d. zbog povrede odredaba članka 284. Zakona o obveznim odnosima. Prijava je podnesena državnom regulatoru HNB-u te je dostavljena na znanje Ministarstvu financija.

Prijavljene banke pokušavaju dovesti u zabludu korisnike kredita koji su ugovorili kredite prije 1. siječnja 2010. pozivajući se na članak 11.a Zakona o potrošačkom kreditiranju kod određivanja promjenjivih kamata, a za odnosne korisnike kredita vrijedi samo stavak 5. članka 11.a, kojim se ne propisuje način određivanja kamata.

Udruga Franak zahtijeva od HNB-a sprječavanje nezakonitog ponašanja banaka. Ako HNB ne reagira bit će suodgovoran za povredu zakona i štetu koju podnose potrošači.

Zahtijevi udruge Franak prema HNB-u su slijedeći:
1.  Zahtijevamo da HNB reagira i spriječi Zagrebačku banku i Splitsku banku u njihovim nastojanjima da svoju samovolju opravdaju zakonom koji ne vrijedi za veliki dio postojećih korisnika kredita. To je dovođenje u zabludu postojećih korisnika kredita, koje predstavlja povredu odredaba članka 284. Zakona o obveznim odnosima.

2.  Zahtijevamo da svojim aktom HNB zabrani korištenje CDS-a ( Kreditni rizik zemlje) i NRS-a (Nacionalna referentna stopa) u formulama za izračun PKS-a.

3. Zahtijevamo da HNB na prikladan način sankcionira pokušaj Zagrebačke banke i Splitske banke da dovedu u zabludu korisnike kredita koji su ugovorili kredite prije 1.1.2010.

4. Zahtijevamo da HNB općenito određenom regulativom sanira štetu koja se događa svim korisnicima kredita s promjenjivom kamatnom stopom koji su ugovorili da se promjenjiva kamatna stopa mijenja odlukom banke bez ugovorene formule, bez obzira na banku u kojoj je to ugovoreno. Takva ugovorna odredba je po Zakonu o obveznim odnosima ništetna unatoč tome što je ugovorena.

5. Ponovo zahtijevamo i da se prihvate naše dopune predloženih izmjena ZOKI-ja.

Ako HNB ne podrži prijedloge udruge Franak za dopune predloženih izmjena ZOKI-ja, bit će suodgovoran za sukob odredaba pojedinih zakona, i to odredaba o jednakosti činidaba propisanih člankom 269. do 272. u Zakonu o obveznim odnosima i odredaba kojima se dopušta bankama da samovoljno odrede formule za izračun PKS-a u novome predloženom članku 308.a Zakona o kreditnim institucijama. Isto tako HNB će biti suodgovoran za omogućavanje bankama da nastave svoju samovolju u određivanju promjenjivih kamatnih stopa u svim kreditima u kojima je ugovoreno da se kamata mijenja jednostranom odlukom banke.
U udruzi Franak očekuju da HNB postupi kao ovlašteni regulator na tržištu financijskih usluga te spriječi nastavak nezakonitog ponašanja banaka.

 

Usporedi osiguranja, kupi online i uštedi. Klikni!

 

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Kontakt

ONLINE KUPOVINA

Kompare garancija Kompare poklon bon Postupak ugovaranja Načini plaćanja Česta pitanja

SIGURNOST KUPACA

GDPR Opći uvjeti Privole i pritužbe

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

© 2012-2019 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38