fbpx

TV pristojba: O čemu se radi, zašto je plaćamo i kako prestati

Bez obzira na to pratite li TV program ili ne, obavezni ste plaćati TV pristojbu dokle god u svojem životnom i/ili poslovnom prostoru držite uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog signala. Obavezni ste je plaćati čak i kad nemate ni televizor ni radio-aparat, ali imate, primjerice, mobitel, stolno računalo ili prijenosnik.

kompare_tv pristojba

Poduzetnicima pristojba na svaki prijamnik

Jedino po čemu se TV pristojba razlikuje od poreza na aparate koji mogu primati radio i audiovizualne signale je u tomu što pristojbu plaćate izravno HRT-u. Porezi se pak uplaćuju u državni proračun, odnosno proračune županija, gradova ili općina.

Iznos mjesečne pristojbe računa se temeljem prosječne hrvatske neto plaće. Nije se mijenjala od 2012. godine te iznosi 80 kuna. Jedno kućanstvo plaća samo jednu TV pristojbu bez obzira na broj uređaja. Pravnim osobama, obrtnicima i fizičkim osobama koje obavljaju neku djelatnost u obračun ulazi svaki aparat.

Tko je oslobođen plaćanja TV pristojbe?

Postoje određene kategorije stanovništva koja su u potpunosti ili djelomično oslobođene plaćanja TV pristojbe. To su prvenstveno osobe s visokim stupnjem invaliditeta te umirovljenici koji primaju mirovinu nižu od 1.500 kuna mjesečno.

Kako odjaviti prijamnik?

Ako pripadate onoj manjini koja ne želi plaćati TV pristojbu dok joj živo srce bije, postoji i ne tako trnovit put odjave prijamnika, uz preduvjet da HRT-u ništa ne dugujete.

Sud ukinuo trošak javnog bilježnika

Postupak odjave prijamnika postao je jednostavniji, ali i jeftiniji nakon što je Visoki upravni sud u kolovozu 2015. godine ukinuo dijelove Odluke o načinu odjave prijamnika. Sudskom odlukom ukinuta je obaveza javnobilježničkog potpisa na obrascu zahtjeva za odjavu prijamnika. Istom presudom ukinuto je pravo ovlaštene osobe HRT-a, u narodu poznatog pod nazivom inkasator, da bez vašeg pristanka uđe u vaš dom provjeriti imate li prijamnik.

Razlozi za odjavu

Prijamnik možete odjaviti samo iz četiri razloga, a uz zahtjev je potrebno ispuniti obrasce, odnosno poslati određene potvrde.

1) neposjedovanje prijamnika

Zahtjev se šalje na ispunjenom obrascu za fizičke i pravne osobe

2) odlazak u dom umirovljenika

Potvrda Doma umirovljenika s točnim podacima o obvezniku plaćanja

3) smrt obveznika plaćanja pristojbe

Smrtni list s točnim podacima o obvezniku plaćanja

4) prestanak rada obrta ili pravne osobe

Potvrda nadležne ustanove o prestanku djelatnosti, Rješenje iz sudskog ili obrtnog registra

Zahtjev je potrebno dostaviti na adresu:

HRT

RJ Pristojba

Prisavlje 3

10000 Zagreb

Usporedite i odaberite najpovoljniji telekom paket! →