Država podiže jamstva za štedne uloge

Od početka 2010. godine pa kroz cijelo recesijsko razdoblje, ulaganje građana u štednju se povećava, odnosno u mjesec dana građani uštede više od milijardu kuna. S današnje sjednice Vlade u hitnu saborsku proceduru upućene su izmjene i dopune Zakona o osiguranju depozita, kojim se iznos osigurane štednje za koji jamči država za svakog pojedinačnog štedišu podiže sa 400.000 kuna na kunsku protuvrijednost do 100.000 eura. 

Nastavi čitati