Prestanak radnog odnosa za vrijeme bolovanja

Imam li pravo na naknadu plaće ako mi je radni odnos (ili obavljanje djelatnosti) prestao za vrijeme bolovanja? Osiguraniku kojem je za vrijeme trajanja bolovanja prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, pripada naknada plaće, još najviše 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom. No, ukoliko osiguranik zasnuje novi pravni odnos ili počne obavljati djelatnost osobnim radom prestaje pravo na naknadu plaće.

Nastavi čitati

A što biste rekli na financijski odgoj?

Obrazovanje djece i financije

Englezi će, kako donosi Covered mag, uskoro u školi učiti o financijama. Mnogi će roditelji potvrditi da njihovi klinci i tinejdžeri ne shvaćaju baš najbolje važne stvari oko financija i novca. Kao rezultat mnogih kampanja, od jeseni 2014. škole u Engleskoj u sklopu svog obrazovnog programa, na satovima matematike podučavat će svoje učenike kako upravljati novcem.

Nastavi čitati