Prestanak radnog odnosa za vrijeme bolovanja

Imam li pravo na naknadu plaće ako mi je radni odnos (ili obavljanje djelatnosti) prestao za vrijeme bolovanja? Osiguraniku kojem je za vrijeme trajanja bolovanja prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, pripada naknada plaće, još najviše 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom. No, ukoliko osiguranik zasnuje novi pravni odnos ili počne obavljati djelatnost osobnim radom prestaje pravo na naknadu plaće.

Nastavi čitati