Raiffeisen fondovi bez naknada

Raiffeisen Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, do 31. prosinca 2012. godine neće naplaćivati ulaznu naknadu za fondove Raiffeisen Prestige i Raiffeisen Prestige Equity te izlaznu naknadu za fond Raiffeisen Bonds.

Mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Raiffeisen Prestige je započeo s radom u ožujku prošle godine te se time pokazao kao izvrsno proširenje raznovrsnosti ponude Raiffeisen Investa. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok putem ulaganja imovine Fonda u razne klase imovine.
Otvoreni dionički fond s javnom ponudom – Raiffeisen Prestige Equity nastao je spajanjem dva investicijska fonda pod upravljanjem Raiffeisen Investa – Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets. Novi fond namijenjen je ulagateljima s dužim horizontom ulaganja koji traže povrate neovisno o tržišnim uvjetima. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice i investicijske fondove koji ulažu u dionice.

Cilj otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom –  Raiffeisen Bonds je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj fonda te im je važna svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarenja viših prinosa spremni su prihvatiti umjereni rizik.

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su: novčani fond Raiffeisen Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Raiffeisen euroCash, mješoviti fond Raiffeisen Balanced te dionički fondovi Raiffeisen World, Raiffeisen Central Europe.

 

Usporedi osiguranja, kupi online i uštedi. Klikni!