Prestanak radnog odnosa za vrijeme bolovanja

Imam li pravo na naknadu plaće ako mi je radni odnos (ili obavljanje djelatnosti) prestao za vrijeme bolovanja?

Osiguraniku kojem je za vrijeme trajanja bolovanja prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, pripada naknada plaće, još najviše 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom. No, ukoliko osiguranik zasnuje novi pravni odnos ili počne obavljati djelatnost osobnim radom prestaje pravo na naknadu plaće.

Iznimno, ako je osiguranik u vrijeme prestanka radnog odnosa bio u korištenju bolovanja koje je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, pripada mu naknada plaće za navedeno bolovanje i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom sve dok ponovno ne bude radno sposoban, odnosno dok mu nalazom, mišljenjem i ocjenom nadležnog tijela vještačenja mirovinskog osiguranja ne bude utvrđena invalidnost u skladu sa Zakonom, a najduže do isteka roka ostvarivanja prava na naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenog Zakonom. No, osiguraniku koji je tijekom korištenja istih prava, zasnovao radni odnos s punim ili nepunim radnim vremenom ili je počeo obavljati djelatnost osobnim radom prestaje pravo na naknadu plaće ostvarene sukladno ovom članku.

Ako je osiguranik u vrijeme prestanka radnog odnosa bio u korištenju bolovanja zbog priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti, pripada mu naknada plaće za navedeno bolovanje nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom sve dok ponovno ne bude radno sposoban, odnosno dok mu izvršnim rješenjem nadležnog tijela mirovinskog osiguranja nije odlučeno o pravu na invalidsku mirovinu, odnosno o pravu na profesionalnu rehabilitaciju.

Ovo sve prema čl. 38 st. 1-3 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/10, 22/12, 57/12, 123/12).

Koliko dugo imam pravo na plaću i u kojoj visini?
Osiguranik ima pravo na teret sredstava Zavoda ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja po istoj dijagnozi bolesti u maksimalnom trajanju od tri godine bez prekida. Osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini utvrđenoj u skladu sa Zakonom i općim aktima Zavoda do isteka 18 mjeseci trajanja bolovanja, a nakon toga u iznosu 50% zadnje isplaćene naknade plaće na ime toga bolovanja. No, iznimno ove odredbe o umanjenju naknade plaće na iznos 50% zadnje isplaćene naknade plaće ne odnose se na osiguranika koji je na bolovanju zbog liječenja zloćudnih bolesti, koji je na hemodijalizi ili peritonejskoj dijalizi te koji je na bolovanju u svezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskog tijela.
Ovo sve prema čl. 39 Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/10, 22/12, 57/12, 123/12).

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:
Podaci na kompare.hr sadržavaju općenite informacije o čestim životnim pitanjima, eksperimentalni su i služe isključivo u komercijalne svrhe, to nisu pravni savjeti, nisu pravna mišljenja, nisu pravna pomoć i ne mogu se koristiti kao temelj za donošenje odluke u pojedinim situacijama. kompare.hr ne jamči za točnost, potpunost, istinitost niti prikladnost podataka za korištenje u stvarnim i pojedinim situacijama, ne navodi korisnike na određeno postupanje prema danim odgovorima, ne daje garancije i ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi pojedincu mogla nastati s osnova korištenja pojedinih odgovora niti nudi zastupanje.

 

Ugovorite ERGO osiguranje online! →

 

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Podaci i upute za plaćanje Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

OBRADA PODATAKA
Korištenjem Kompare usluge i popunjavanjem ovih podataka aktivno pristaješ da te kontaktiramo i ispunimo svoju svrhu - pomognemo ti pronaći i kupiti osiguranje baš po tvojoj mjeri. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka.

POVLAČENJE PRIVOLA
U slučaju da u bilo kojem trenutku promjeniš mišljenje i naša pomoć ti više ne bude potrebna, možeš povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem maila na szop@kompare.hr ili popunjavanjem ovoga obrasca.

© 2012-2020 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber