fbpx

Oštećeni ste u odnosu s bankom. Što činiti?

Imate otvoren račun u banci, ugovorili ste štednju ili podigli kredit. Nakon nekog vremena došlo je do kršenja odredbi ugovora ili je na neki drugi način povrijeđeno neko od vaših potrošačkih prava. Ne znate što činiti. Doznali smo kako postupiti u ovoj situaciji.

Bilo da je riječ o banci, stambenoj štedionici ili štednoj banci postupak žalbe za sve navedene institucije je isti. Pravo na žalbu imate ako mislite:

  • da je banka povrijedila neko vaše potrošačko pravo
  • da se banka ne pridržava ugovora
  • da se banka ne pridržava općih uvjeta i dobrih poslovnih običaja

Kontakt sa bankom

Za početak,  usmeno se obratite djelatniku banke. Na taj način ćete lako objasniti gdje  smatrate da postoji  problem i u razgovoru s djelatnikom ćete pokušati pronaći rješenje. Većina problema se na ovaj brzo i jednostavno riješi.

Trebate kredit ili želite ugovoriti štednju? Usporedite sve ponude na jednom mjestu.

Pismeni prigovor

Ako problem niste uspjeli usmeno riješiti, pismenim putem se obratite banci. Prigovor možete osobno predati u banku ili ga poslati poštom, e-mailom, faxom ili online formom (ako ju banka ima). Prigovor pošaljite u roku 30 dana od kad je nastao sporni događaj.

U prigovoru naznačite vaše osobne i kontakt podatke te detaljno opišite problem. Preporučamo da dostavite i dokaze ako ih imate.

Banka je dužna razmotriti vaš prigovor i pismenim putem vam u roku 30 dana dostaviti rješenje. Ako je riječ o nekom kompleksnijem prigovoru, može se dogoditi da rješavanje prigovora traje dulje od predviđenog roka. U tom slučaju, banka vas treba obavijestiti o produljenju roka.

Prigovor Hrvatskoj narodnoj banci

Ako se banka ne očituje o vašem prigovoru, možete se pismeno obratiti Hrvatskoj narodnoj banci (HNB-u).

Prigovor HNB-u treba sadržavati sljedeće podatke:

  • ime i prezime te adresu,
  • naziv i adresu banke,
  • opis sporne situacije sa naznačenim datumom i mjestom gdje se dogodila,
  • broj ugovora zaključenog sa bankom i dokaze kojima se potvrđuju navodi iz prigovora
  • očitovanje banke (ako se prethodno očitovala)

Nakon što zaprimi vaš dopis, HNB će u roku 15 radnih dana zatražiti pismeno očitovanje banke o vašem prigovoru. Kad HNB dobije očitovanje od banke, u roku 10 radnih dana će ga vama dostaviti.

Prijedlog za mirenje

Ako niste zadovoljni odgovorom i predloženim rješenjem, možete podnijeti prijedlog za mirenje. Prijedlog za mirenje šaljete Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, ili bilo kojem drugom centru za mirenje u Republici Hrvatskoj.

Bez obzira na navedeni proces, kao potrošač možete zaštiti svoja prava sudskim putem.

Kompare.hr za vas uspoređuje cijene financijskih usluga i to kredita i štednje!

 

Usporedi usluge i odaberi najbolju ponudu! →