Osiguranje sportaša kod GRAWE osiguranja

Sportaši triatlon

Od nedavno je u osiguravateljnoj kući GRAWE Hrvatska d.d. moguće ugovoriti individualno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja* za sportaše profesionalce i sportaše amatere. Uvođenjem takve tarife GRAWE Hrvatska d.d. pokriva još jednu skupinu ljudi koji su, zbog svog aktivnog načina života, izloženiji posljedicama nesretnog slučaja.

* Nesretni slučaj je svaki izvanredni i o volji osigurane osobe neovisan događaj koji djeluje izvana na njegovo tijelo i ima za posljedicu smrt ili trajni invaliditet.

Individualno osiguranje sportaša, uključujući profesionalce i amatere, može ugovoriti bilo koja fizička ili pravna osoba od navršenih 15 do 65 godina starosti. Termin sportaša profesionalca znači da je osoba registrirani sportaš kojemu je sport glavni izvor prihoda, dok je sportaš amater registrirani sportaš kojemu sport nije glavni izvor prihoda u vrijeme bavljenja sportom.

„Osiguravateljna kuća GRAWE u Hrvatskoj najpoznatija je po prodaji upravo životnih osiguranja u čiji segment spadaju i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja. Takve vrste osiguranja namijenjene su za pojedince i grupe, s posebnim naglaskom na aktivnosti koje donose veći rizik od ozljeđivanja s trajnim posljedicama na zdravlje i život. Takva ponuda sukladna je politici naše kuće koja u prvi plan stavlja korisnika i zaštitu njegovog života i zdravlja odnosno njegovih najvećih vrijednosti,“ rekla je Martina Bedak, voditeljica Odjela za obradu životnih osiguranja.

Premija za individualno osiguranje sportaša od posljedica nesretnog slučaja ovisi o stupnju rizika, a tarifa obuhvaća:
• osiguranje za trajnu invalidnost kao posljedicu nesretnog slučaja bez progresije
• naknadu za svaki dan proveden na liječenju u bolnici zbog nesretnog slučaja.

U ponudi individualnih osiguranja od posljedica nesretnih slučajeva postoje i druge tarife namijenjene osiguranju pojedinaca od trajnih posljedica na ljudsko zdravlje i/ili život, kao i naknade za bolničko liječenje. Uz individualna osiguranja u ponudi GRAWE Hrvatska d.d. nalaze se još i obiteljska i kolektivna osiguranja od posljedica nesretnih slučajeva.

 

Ugovorite dopunsko osiguranje online! →