Jeste li već prijavili kakav lijek?

Kao treća u Europi, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je predstavila mobilnu aplikaciju za prijavljivanje sumnji na nuspojave lijekova.

Jeste li već prijavili kakav lijek?

Aplikacija omogućuje korisnicima lijekova da jednostavno prijave bilo kakvu sumnju na moguću nuspojavu lijeka. Prije HALMED-a, aplikacije za prijavljivanje sumnji na nuspojave lijekova putem pametnih telefona počeli su Nizozemci i Britanci.

Aplikacija je namijenjena pacijentima, zdravstvenim radnicima i njegovateljima kako bi mogli izravno prijavljivati sumnje na nuspojave lijekova i pratiti sve informacije vezane uz lijekove, npr. mogu se vidjeti dosadašnje prijave nuspojava i generalne informacije i lijeku.

Aplikacija predstavlja alternativu dosadašnjim načinima prijavljivanja, samim korištenjem aplikacije želi se povećati uključivanje pacijenata i zdravstvenih radnika u osiguravanje sigurnosti lijekova te nastaviti trend digitalizacije europskog farmakovigilancijskog sustava kojim se prati sigurnosni profil lijekova.

Predlažemo da sudjelujete u očuvanju sigurnosti svih lijekova koje pijemo te skinete aplikaciju za iOS ili Android, a do lijekova i pokrivenih participacija lakše ćete doći uz dopunsko osiguranje.

 

Ugovorite dopunsko osiguranje online! →