Dobit kod životnog osiguranja.O čemu se radi?

Ponuda osiguranja je postala sve bogatija. Tako su se na tržištu pojavile police osiguranja kod kojih osiguravatelji jamče da će korisnik osiguranja po isteku ugovora ostvariti ugovorenu dobit. kompare.hr istražio je o čemu se ovdje radi.


Policom životnog osiguranja se štedi i ulaže u vlastitu sigurnost i sigurnost obitelji pa prema tome životna osiguranja postaju sve popularnija kao oblik ulaganja. Osiguravajuće kuće obogatile su svoju ponudu životnih osig
uranja, a u novije vrijeme na tržištu su se pojavile police osiguranja sa garantiranom dobiti. Ovakve police osiguranja jamče isplatu dobiti na osiguranu svotu nakon isteka ugovora. Dakle, u slučaju doživljenja osiguraniku se isplaćuje iznos premije i dobit garantirana ugovorom. Ti ugovori su znatno kraći od klasičnih ugovora pa se mogu sklopiti i na 5 godina. U slučaju smrti osiguranika, isplaćuje se naknada sa udjelom u garantiranoj dobiti.

Prednosti ovog oblika životnog osiguranja stoji u činjenici da se uz osiguranje rizika smrti ostvaruje pravo na dobit, a to pravo je zajamčeno. Nameće se pitanje, zašto jednostavno ne bih štedio ili ulagao u investicijske fondove? Zajamčena dobit je barem dvostruko veća nego što se može ostvariti oročavanjem novca u bankama, premda to ovisi od osiguravatelja i pojedine banke. Investicijski fondovi su dobar oblik ulaganja premda postoji izvjestan rizik od gubitka kao posljedice negativnih tržišnih trendova. Osiguranje sa garantiranom dobiti prvenstveno ima za cilj sigurnost i zaštitu od rizika, a tek potom dobit.

Jedina zamjerka ovom obliku osiguranja stoji u činjenici da je potrebno jednokratno uplatiti premiju osiguranja, a minimalan iznos premije je minimalno 1000 do 2500 eura, ovisno o osiguravajućem društvu.

Zaključno, životno osiguranje sa garantiranom dobiti dobar je oblik ulaganja ukoliko raspolažete sa određenim budžetom budući da s njime dobivate sigurnost i zaštitu od rizika te zagarantiranu dobit.

 

Usporedi osiguranja, kupi online i uštedi. Klikni!