Privatnost i zaštita podataka

Molimo sve korisnike portala kompare.hr da pažljivo pročitaju ovu obavijest.

 

kompare.hr okuplja korisnike i dobavljače u nekoliko poslovnih područja, stvarajući transparentnost na tržištima ponuđača takvih proizvoda. U tu svrhu, kompare.hr ima potrebu za pristupom osobnim i ne-osobnim podacima svojih korisnika, a sve kako bi svojim korisnicima ponudio bržu, lakšu i moderniju uslugu. Ova izjava o privatnosti podataka opisuje koju vrstu podataka kompare.hr obrađuje i za koju svrhu ukoliko to okolnosti to ne čine očitim.

Pristupom internetkim stranicama kompare.hr, Vi kao korisnik prihvaćate sve rizike koji nastaju njezinim korištenjem. Nadalje, potvrđujete da ćete sadržaj stranice kompare.hr upotrebljavati isključivo za sebe osobno i na vlastitu odgovornost.

Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju putem stranica kompare.hr nudi korisnicima usluge zastupanja u osiguranju. Društvo Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju ima ovlaštenje nadležnog nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdano pod Klasom UP/I-453-02/13-37/38 (nadalje: ovlašteni zastupnik). Tijelo nadležno za nadzor nad društvom za zastupanje u osiguranju je HANFA, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb. Ovlašteni zastupnik bavi se jedino i isključivo djelatnošću zastupanja u osiguranju sukladno Zakonu o osiguranju. U svakom pojedinom segmentu poslovanja ovlašteni zastupnik štiti privatnost i osobne podatke korisnika jednako kao i na kompare.hr te se ova Izjava na odgovarajući način primjenjuje i na svo poslovanje ovlaštenog zastupnika.

 

Pravni temelj i promjene

U obradi osobnih podataka svojih korisnika, kompare.hr se pridržava svoje izjave o privatnosti podataka te svim mjerodavnim odredbama pozitivnog prava Republike Hrvatske, a posebice Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Nadalje, kompare.hr obvezuje svoje zaposlenike da se pridržavaju navedenih odredbi. Obujam usluga koje nudi kompare.hr je u stalnom razvoju te stoga bilo koje primjene okolnosti koje se mogu dogoditi, mogu izmijeniti ovu izjavu o privatnosti podataka u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Primjenjivat će se izjava o privatnosti podataka s posljednjim izmjenama kako je objavljena na Internet stranici ‘http://kompare.hr’.

Izmjene ove izjave o privatnosti i zaštiti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na navedenoj stranici. Korisnike se upućuje da povremeno provjere promjene ovog dokumenta.

 

Privola korisnika i odustanak

kompare.hr prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja kompare.hr-a, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik dao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom on izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi kompare.hr. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

 

Koja vrsta podataka se prikuplja?

U načelu, kompare.hr prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od kompare.hr (Internet stranica, aplikacije, itd.) i komuniciraju s kompare.hr-om. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

 • Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili aplikacija ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge kompare.hr (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.)
 • Korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ukoliko su takve informacije dane, itd.) kao i interakcijski podaci ukoliko su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici);
 • Osobni podaci koje generira kompare.hr ili treće osobe (primjerice, šifre, osobne usluge dobavljača koje kompare.hr učini dostupnim);
 • Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ukoliko je potrebno);

Takvi podaci mogu biti povezani, moguće tijekom nekoliko posjeta i komunikacija, ukoliko je korisnik ili njegov korisnički profil prepoznat, primjerice putem korisničkog imena, adrese, koda, naprave ili cookies-a spremljenih u pregledniku. Korištenje cookies-a koji uključuje generiranje koda dolaskom na mrežnu stranicu, a koji se zatim sprema u korisnikov preglednik, uobičajena je praksa. Pri kompare.hr, taj kod u pravilu istekne nakon jedne sesije; Međutim, trajni cookies-i se koriste da bi se kontroliralo prikazivanje reklama na mrežnoj stranici, analiziralo korištenje mrežne stranice te kako bi se ista personalizirala. Preglednik može biti podešen na način da se trajni cookies-i automatski brišu, da su ograničeni ili općenito blokirani (ovisno o pregledniku koji korisnik upotrebljava na svom računalu). To ne utječe na korištenje mrežne stranice. Međutim, ukoliko se privremeni cookies-i (tzv. cookies sesije) onemoguće, korištenje opcija mrežne stranice može biti ograničeno. Gdje korisnici prihvaćaju cookies-e, kompare.hr pretpostavlja da je njihovo korištenje odobreno.

U određenoj mjeri, mrežna stranica i aplikacije kompare.hr koriste elemente i usluge trećih osoba radi dostavljanja korisničke statistike, koja služi prikazivanju reklama ili davanja korisnicima pristup socijalnim mrežama ili drugih usluga trećih osoba. Kao posljedica navedenoga, te treće osobe mogu, u određenoj mjeri, jednako tako prikupljati osobne podatke koji se odnose na korisnike kompare.hr-a, ukoliko ih, primjerice, prepoznaju putem svojih pripadajućih cookies-a ili login-a (prijave). Kako bismo zaštitili privatnost svojih korisnika, poštujemo postavke preglednika koji ukazuju da je praćenje neželjeno i poslujemo isključivo s onim trećim osobama koje također poštuju takve postavke. Ukoliko korisnici kliknu na reklamne linkove ili na linkove koje postavljaju usluge trećih osoba, oni napuštaju područje utjecaja kompare.hr-a. Stoga kompare.hr nema načina kontrolirati bilo kakvo naknadno prikupljanje podataka. U tom smislu, korisnici se moraju dogovarati s tim trećim osobama.

kompare.hr samostalno ili putem ovlaštenog zastupnika u osiguranju prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog korisnika te ga može zatražiti pružanje određenih informacija o sebi, kontakt podataka, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije potrebne za zatraženu uslugu. Uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka korisnika. Ako korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, kompare.hr ili njegovo povezano društvo ovlašteni zastupnik u osiguranju nije u mogućnosti pružiti zatraženu uslugu.

 

Svrha obrade podataka koja se dešava

kompare.hr može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

 • Pribavljanje usluga koje nudi kompare.hr;
 • Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje kompare.hr nudi;
 • Dizajna i razvoja spektra usluga koje nudi kompare.hr;
 • Interni trening i kontrola kvalitete;
 • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima;
 • Kontrole prikazivanja reklama i fakturiranja koje se odnosi i na reklame trećih osoba na kompare.hr Internet stranici i reklama kompare.hr na Internet stranicama trećih osoba;
 • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka kompare.hr te njegovih pružatelja usluga;
 • Korporativne transakcije koje izvrši kompare.hr, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke
 • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
 • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču kompare.hr ili u kojima kompare.hr sudjeluje.

Ovlašteni zastupnik u osiguranju može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koje se za njega prikupi u svrhu obavljanja svoje djelatnosti da pokreće, predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima, ali uvijek u onom opsegu u kojem je to nužno radi pružanja zatražene usluge.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

 

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, kompare.hr načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

 • kompare.hr može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja kompare.hr (npr. Institucije za istraživanje tržišta). kompare.hr će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je kompare.hr ovlašten da ih obrađuje;
 • kompare.hr može iznositi osobne podatke trećim osobama ukoliko njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ukoliko je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ukoliko je kompare.hr izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. kompare.hr ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na kompare.hr; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.
 • kompare.hr može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, kompare.hr može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

Ovlašteni zastupnik u osiguranju u okviru obavljanja svoje djelatnosti pokreće, predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima te u tu svrhu prikuplja i prosljeđuje podatke trećim stranama u onom opsegu u kojem je to nužno radi pružanja zatražene usluge. Ovlašteni zastupnik u osiguranju neće prodavati ili iznajmljivati popise korisnika trećim stranama, osim ako nema dopuštenje korisnika. Ovlašteni zastupnik može povremeno kontaktirati korisnika u ime vanjskih poslovnih partnera u vezi s određenom ponudom koja bi ga mogla zanimati. Takvim trećim stranama neće biti dopušteno koristiti se osobnim podacima korisnika osim u svrhu pružanja tih usluga te će biti obvezni čuvati povjerljivost podataka.

Ovlašteni zastupnik štiti privatnost korisnika i razvija tehnologiju koja omogućava najbolji i siguran način korištenja Interneta te štiti osobne podatke korisnika od neovlaštenog pristupa, uporabe ili otkrivanja. Kad se osobne informacije (kao što je broj kreditne kartice) prenose preko Internet stranice, štiti ih se zaštitnim kodiranjem kao što je Secure Socket Layer (SSL).

Svi djelatnici kompare.hr-a, ovlaštenog zastupnika i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za Kompare Online d.o.o i povezanim društvima.

 

Gdje i kako su sačuvani podaci?

kompare.hr obrađuje sve sakupljene podatke u Hrvatskoj i čuva ih u sustavima u Hrvatskoj.

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, kompare.hr će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Nakon proteka svrhe za koju su prikupljani, osobni podaci će se izbrisati.

 

Unos i prijenos osobnih podataka u svezi s plaćanjem

Sva plaćanja vrše se putem WSpay™ Payment Gateway sustava. Stranice WSpay-a zaštićene SSL certifikatom.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za online autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Stranice na kojima se unose podaci o kreditnim karticama ne pamte unešene podatke niti se podaci o brojevima kreditnih kartica spremaju u baze podataka.

 

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi sa uslugama koje nudi kompare.hr, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu, broj ili aplikaciju bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri kompare.hr. Svojom registracijom ili instalacijom aplikacije, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti kompare.hr u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

 

Dobna granica

Korištenje internetske stranice http://kompare.hr zabranjeno je osobama mlađima od 18 godina.

 

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na office@kompare.hr ili na poštansku adresu, Petra Jurčića 4b, 51000 Rijeka. Korisnik ima pravo izričito se usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na office@kompare.hr, ili na poštansku adresu, Petra Jurčića 4b, 51000 Rijeka. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Marjeta Tomulić Vehovec

Tel: 01/555 0666

e-mail: marjeta@kompare.hr

 

Datum: 1. rujna 2016.