← Povratak na pojmove

Zone dostupnosti

Zone dostupnosti predstavljaju geografsko područje na kojemu je dostupna usluga koju nudi određeni telekom operater. Mogu se razlikovati prema vlasničkoj stukturi, odnosno nalazi li se infrastruktura u  vlasništvu operatera ili operater uslugu pruža putem veleprodajnog širokopojasnog pristupa. Tako je najčešće usluga koju operater nudi putem vlastite infrastrukture bolja, kvalitetnija i jeftinija za korisnika.