← Povratak na pojmove

Životno osiguranje

Polica životnog osiguranja pruža zaštitu od financijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica neizvjesnih događaja vezanih uz život osigurane osobe. Životno osiguranje omogućuje dugoročnu štednju koja se može iskoristiti za osiguranje sigurne egzistencije i zadržavanja životnog standarda u kasnijim godinama. osigurana svota ovisi o vrsti police životnog osiguranja, iznosu premije, dinamici plaćanja, starosti osiguranika, trajanju osiguranja, zdravstvenom stanju te slobodnim aktivnostima kojima se osiguranik bavi.