← Povratak na pojmove

Vinkulacija police

Vinkulacije je pravo koje omogućava ustupanje prava na isplatu osigurane svote trećoj osobi. Čest je slučaj da dužnici vinkuliraju policu osiguranja u korist banke kao instrument osiguranja u kreditnom odnosu.