← Povratak na pojmove

Riziko osiguranje

Riziko osiguranje je osiguranje za slučaj smrti, bez isplate pri isteku osiguranja. Najčešće se koristi kao garancija za otplatu kredita. Zato što nema štednu ili investicijsku komponentu puno je jeftinije od životnih osiguranja koje takve komponente imaju, ali po isteku osiguranja nema niti isplate štednje ili dobiti.