← Povratak na pojmove

Osiguranje za slučaj doživljenja

Kod polica koje se ugovaraju za slučaj doživljenja, osigurana svota se isplaćuje samo u slučaju da osiguranik doživi istek ugovorenog roka. Ukoliko osiguranik umre prije isteka police, odnosno za vrijeme trajanja osiguranja, nema pravo na isplatu ugovorene osigurana svote.