← Povratak na pojmove

Osiguranje štednje

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osigurava štednju građana u svakoj banci, štednoj banci i stambenoj štedionici . Maksimalna visina štednje koja je osigurana je 400.000 kuna u 100%- tnim iznosu, neovisno o broju bankovnih računa, visini sredstava po njima, te valuti i mjestu gdje se vode.