← Povratak na pojmove

Osigurana svota

Osigurana svota je maksimalni iznos koji je osiguravjuće društvo dužno isplatiti osiguraniku u slučaju nastupanja osiguranog slučaja.