← Povratak na pojmove

Originalni lijek

Originalni lijek je lijek sa novom aktivnom supstancom u sastavu do koje je došao inovator na temelju vlastitih eksperimenata i istraživanja. Danas je vrlo teško doći do originalnog lijeka jer mora biti značajno bolji od postojećih. Postupku prethodi višegodišnje istraživanje, testiranje, visoka ulaganja sa neizvjesnim ishodom. Stoga je cijena originalnog lijeka u pravilu puno viša nego u slučaju generičkog lijek.