← Povratak na pojmove

Obvezna osiguranja

Država sukladno zakonu propisuje osiguranja koja su obvezna za građane. Od neživotnih osiguranja u Hrvatskoj je obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu, osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za nastale štete nanesene trećim osobama, osiguranje zračnog prijevoznika, osiguranje vlasnika brodice na motorni pogon.