← Povratak na pojmove

Mješovito životno osiguranje

Mješovito životno osiguranje je istovremeno i osiguranje i štednja, te predstavlja najčešću vrstu životnih osiguranja. U slučaju da osigurana osoba doživi ugovoreno trajanje osiguranja, osiguravatelj isplaćuje korisniku osiguranja osigurani iznos uvećan za pripisanu dobit. U slučaju smrti osigurane osobe tijekom trajanja osiguranja korisniku se isplaćuje osigurani iznos za slučaj smrti sa do tada pripisanom dobiti.