← Povratak na pojmove

Kreditne kartice

Kreditna kartica omogućava korisniku bezgotovinski način plaćanja uz odgodu. Najčešće je u obliku plastične kartice, a služi kao potvrda da će izdavatelj platiti račun. Izdavatelji su najčešće banke i slične kartičarske institucije koje korisniku zaračunavaju proviziju za korištenje ovakve usluge. Prilikom plaćanja, korisnik kartice je dužan potpisati račun koji služi kao dokaz da je kupnja nastala.