← Povratak na pojmove

Fiducija na imovinu

Fiducija je instrument osiguranja naplate potraživanja u kreditnom odnosu. To znači da klijent prenosi pravo vlasništva predmeta fiducija sa sebe na banku. Prilikom podizanja kredita za kupnju vozila, banka kao instruemnt osiguranja može zatražiti fiducij na vozilo.