← Povratak na pojmove

Europska zdravstvena kartica

Europska zdravstvena kartica izdaje se besplatno u uredu HZZO- a, a omogućava pacijantima korištenje neodgodivih medicinskih usluga u zemljema EU. Kartica nije zamjena za putno osiguranje, odnosno ne pokriva osiguranje od nepredviđenih situacija.