← Povratak na pojmove

EURIBOR

EURIBOR (euro interbank offered rate) je zapravo referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu.