← Povratak na pojmove

e – račun

Elektronički račun je uobičajeni mjesečni račun koji korisnik ne prima putem pošte, već e- mail adrese. Na taj se način olakšava korištenje, posebno ako račun podmirujete trajnim nalogom ili internet bankarstvom.