Opći uvjeti Uber akcije

Akcija “Kompare te nagrađuje kuponom za vožnju Uberom”

 

1.1. Uvjeti sudjelovanja

kompare.hr će svakom svom korisniku koji počevši od 17.02.2016. u webshop-u kompare.hr ostavi podatke i kontakt za:

  • auto obvezno osiguranje
  • auto kasko osiguranje
  • na posebnoj formi na stranici akcije

za sebe osobno ili treću osobu te time postane ugovaratelj (nadalje: ugovaratelj) i dobiva kupon koji je moguće iskoristiti za aktivaciju računa s raspoloživih 70 kuna na mobilnoj aplikaciji Uber (nadalje: kupon). Kupon je vezan uz transakciju, tj. ugovorenu policu i ugovaratelja osobno, ali je prenosiv na treću osobu.

 

1.2. Uvjeti izdavanja kupona

  • kupon se izdaje nakon spremanja podataka i kontakta u kompare.hr webshopu
  • kupon će kupcu biti dostavljen u elektroničkom obliku na email adresu nakon spremanja podataka na kompare.hr stranicama
  • kupon može aktivirati ugovaratelj osiguranja u svoje ime ili u ime neke treće osobe
  • kupon je prenosiv na treću osobu uz pristanak ugovaratelja, ali iskoristiv samo jednom
  • kupon važi 6 mjeseci i moguće ga je aktivirati (samo jednom) počevši od 17.02.2016.
  • kupon se izdaje za sve korisnike koji ostave podatke i kontakt na stranici od 17.02.2016. nadalje

 

1.3. Uber vožnja i aktivacija kupona

Otvaranjem računa na Uber aplikaciji i unošenjem koda dobivenog na kuponu, korisnik ima odmah na raspolaganju 2 vožnje u vrijednosti od 70 kuna.

Aplikaciju za svoj smartphone korisnik može preuzeti na uber.com/app i registrirati se kodom X te ostvariti 70 kn za dvije Uber vožnje, svaka do 35 kn. Registracija je iznimno jednostavna i traje manje od minute, a nakon toga u svakom trenutku najbliži Uber udaljen je svega nekoliko minuta od korisnika.

Vrijedi samo za nove korisnike. Iskoristivo šest mjeseca od početka akcije.

Na kupon za Uber vožnju koja se poklanja putem kupona primjenjuju se sva relevantna pravila i opći uvjeti Uber d.d.