Opći uvjeti akcije “Kompare i Sava ti poklanjaju policu putnog osiguranja”

Akcija “Kompare i Sava ti poklanjaju policu putnog osiguranja”

 

1.1. Uvjeti sudjelovanja

kompare.hr će svakom svom kupcu koji u razdoblju od 15.11.2017. do 15.01.2018. u kompare.hr kupi policu:

 • auto obveznog ili kasko osiguranje

za sebe osobno ili treću osobu te time postane ugovaratelj (nadalje: ugovaratelj) pokloniti kupon koji je moguće iskoristiti za aktivaciju police putnog osiguranja standardno pokriće A do 15.000 EUR (premija za 1 osobu u trajanju do 8 dana) (nadalje: kupon). Kupon je vezan uz transakciju, tj. ugovorenu policu i ugovaratelja osobno.

 

1.2. Uvjeti izdavanja kupona

 • kupon se izdaje nakon realizirane transakcije, odnosno kupovine u kompare.hr webshopu
 • kupon će kupcu biti dostavljen u elektroničkom obliku (PDF) nakon realizirane transakcije na email adresu
 • kupon može aktivirati ugovaratelj osiguranja u svoje ime ili u ime neke treće osobe
 • kupon važi i moguće ga je aktivirati uključujući do 15.02.2018. godine
 • kupon se izdaje za sve police kupljene u razdoblju od 15.11.2016. do 15.01.2018.

 

1.3. Pokrića po polici

Program putnog osiguranja pokriva Sava osiguranje u suradnji s Coris asistencijom. Polica osiguranja pokriva cijeli svijet, a osobe mlađe od 76 godina mogu se osigurati bez doplatka na premiju osiguranja. Polica obuhvaća standardno pokriće u visini od 15.000 EUR, a osigurani rizici po polici su sljedeći:

 • Troškovi hitnog liječenja u slučaju nezgode
 • Troškovi hitnog liječenja u slučaju bolesti
 • Lijekovi
 • Hitna stomatološka pomoć
 • Povratak u domovinu
 • Prijevoz člana obitelji (> 5 dana) – zrakoplovna karta
 • Povratak mrtvog tijela osiguranika u domovinu
 • Povratak malodobne djece
 • Gubitak službenih identifikacijskih isprava
 • (putovnice, osobne iskaznice)
 • Kronične bolesti poznate prije putovanja (100 EUR)

 

1.4. Aktivacija kupona

Osiguranik na kojega glasi kupon isti može aktivirati pozivom ili  kontaktiranjem Sava osiguranja d.d. na besplatni telefon službe za korisnike (0800 913 023) ili na e-mail info@sava-osiguranje.hr.

Kupon je moguće iskoristiti za:

 • pojedinačna putovanja najduže u trajanju od 8 dana
 • sva putovanja (uključujući skijanja)

 

1.5. Proširenje pokrića ili ugovaranje više polica

Ukoliko kupac želi ugovoriti više polica putnog osiguranja ili izmijeniti pokrića po svojoj polici, Kompare savjetnik će izraditi ponudu sukladno potrebama kupca, a kupac plaća jedino razliku po pokrićima i/ili policama.

Postojeći kupon je moguće proširiti slijedećim pokrićima:

 • ugovoriti prošireno pokriće za iste rizike i to u visini od 25.000 EUR, 50.000 EUR ili od 100.000 EUR
 • ugovoriti dodatne rizike po polici (otkazivanje leta, gubitak i krađa prtljage, kašnjenje prtljage, pravna pomoć, hitan transfer gotovine, posudba jamčevine ili smrt zgog nezgode)
 • ili dodatno ugovoriti više polica putnog osiguranja sa željenim rizicima i pokrićima

Na putno osiguranje koje se poklanja putem kupona primjenjuju se sva relevantna pravila i opći uvjeti Sava osiguranja d.d.