Opći uvjeti akcije Croatia Premium

Akcija nije povezana s Facebookom niti sponzorirana, podržana ili organizirana od strane društvene mreže Facebook. Primatelj podataka, koje na raspolaganje daje sudionik akcije, nije Facebook, već društvo Custodia d.o.o kao povezano društvo vlasnika kompare.hr Facebook stranice. Za sadržaj akcije odgovoran je isključivo priređivač, a ne Facebook. Facebook ne preuzima nikakve odgovornosti u vezi s akcijom.

 

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač akcije je Custodia d.o.o. (A. Mohorovičića 11a, 51000 Rijeka – OIB 02894831317 ), a akcija se odvija putem web sevisa kompare.hr

 

Članak 2. Naziv akcije, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv akcije je “Croatia Premium”. Akcija se odvija na području Republike Hrvatske od 20.03.2018. do 29.03.2018. Akcija će se održavati na stranici https://kompare.hr/akcija.

 

Članak 3. Svrha akcije

Svrha akcije je jačanje povezanosti s korisnicima u svrhu promidžbe branda. Namijenjen je provođenju u Republici Hrvatskoj.  Za sudjelovanje u akciji nije nužna kupnja ili uplata bilo koje vrste.

 

Članak 4. Uvjeti za sudjelovanje u akciji

U akciji iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina, osim djelatnika Custodia d.o.o. i povezanih društava te članova njihove uže obitelji. Za sudjelovanje u akciji potrebno je na stranici https://kompare.hr/akcija popuniti zadanu formu te kreativno odgovoriti na zadano pitanje.

Svaki sudionik može sudjelovati s jednom prijavom u akciji, odnosno jednim odgovorom. Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Objavljeni dobitnici dužni su se javiti Priređivaču akcije zbog dostave kontakt informacija. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime objavi.

Uz izjavu i pristanak dobitnika, nagrada može biti prenosiva na drugu osobu.

 

Članak 5. Tijek akcije

Cilj svih sudionika je odgovoriti na pitanja i na kraju ponuditi kreativan odgovor, točnije opisati na koji će način utrošiti vrijeme umjesto odlaska na tehnički pregled. Sudionik odjedanput mora odgovoriti na sva pitanja inače gubi pravo sudjelovanja.

 

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike natječaja te obrisati njihove komentare u sljedećim slučajevima:

 • ako sudionik prekrši ova pravila
 • ako se komentar ne pridržava teme 
 • ako je komentar uvredljivog ili vulgarnog sadržaja
 • ako se autor komentara prema drugima odnosi s omalovažavanjem, vrijeđajući tuđa vjerska, politička i osobna uvjerenja
 • ako se krše tuđa autorska prava
 • ako se krši Facebookov ‘Terms of use’

 

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

U razdoblju trajanja akcija ukupno će biti nagrađeno 10 osoba besplatnom uslugom Croatia Premium. Svaki dan se odabire jedna osoba kojoj će se uručiti besplatna usluga Croatia Premium. 

Svi koji prvog dana akcije (20.03.2018.) izvrše prijavu, ulaze u odabir nagrađenog koji će biti obabran od strane žirija najkasnije sljedeći dan (21.03.2018.) Pobjednik/pobjednica će o tome biti obavješteni telefonski i emailom odmah po odluci.

Odabir dobitnika obavit će zaposlenici priređivača na internet stranici kompare.hr. Od pristiglih odgovora, žiri u sastavu od tri osobe (zaposlenika)  iz Custodia d.o.o.  će odabrati: 10 dobitnika po jedne besplatne usluge Croatia Premium. Kriteriji su kreativnost i originalnost. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.

U odabiru pobjednika će sudjelovati svi koji daju svoje cjelovite odgovore, a rezultati izvlačenja su nepromjenjivi.

 

Članak 8. Objava rezultata akcije

Odabir dobitnika akcije vrši se svaki dan. Točni datumi objave pobjednika su:

 1. 20.03.2018. za sve prijave pristigle 21.03.2018. do 24:00 h
 2. 21.03.2018. za sve prijave pristigle 22.03.2018. do 24:00 h
 3. 22.03.2018. za sve prijave pristigle 23.03.2018. do 24:00 h
 4. 23.03.2018. za sve prijave pristigle 24.03.2018. do 24:00 h
 5. 24.03.2018. za sve prijave pristigle 25.03.2018. do 24:00 h
 6. 25.03.2018. za sve prijave pristigle 26.03.2018. do 24:00 h
 7. 26.03.2018. za sve prijave pristigle 27.03.2018. do 24:00 h
 8. 27.03.2018. za sve prijave pristigle 28.03.2018. do 24:00 h
 9. 28.03.2018. za sve prijave pristigle 29.03.2018. do 24:00 h
 10. 29.03.2018. za sve prijave pristigle 30.03.2018. do 24:00 h

Sudionici će o pobjedniku biti obaviješteni putem službene (kompare.hr) Facebook stranice, a svaki dobitnik osobno putem e-maila i telefonski.

 

Članak 9. Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici će nagrade preuzimati putem e-maila. U slučaju da se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete ili da je na neki drugi način povrijedio pravila akcije nagrada mu neće biti dodijeljena.

 

Čanak 10. Način upoznavanja sudionika s pravilima akcije

Svi udionici su s pravilima akcije upoznati na stranici https://kompare.hr/akcija.

 

Članak 12. Rješavanje spora

Sva prava su pridržana. Na ova Pravila te na akciju primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Pravilima ništetna ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na valjanost ostalih uvjeta sudjelovanja. Za sve sporove između priređivača i sudionika akcije “Croatia Premium“ bit će isključivo nadležan Općinski građanski sud u Rijeci.

 

Članak 13. Pravila akcije i tajnost te zaštita podataka

Svi sudionici akcije suglasni su sa ovim Pravilima akcije.

Sudjelovanjem u akciji sudionik akcije priređivaču dozvoljava prikupljanje, obradu i spremanje posredovanih osobnih podataka. Priređivač zadržava pravo upotrebe prikupljenih podataka u marketinške svrhe. Priređivač akcije se obvezuje da će se s prikupljenim podacima sudionika ophoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podaci koje sudionici daju koristit će se samo na način predviđen Priređivačevim Pravilima o privatnosti sa kojima su svi sudionici akcije suglasni.

Sudionik akcije može u bilo kojem trenutku zatražiti uvid, prijepis, kopiranje, nadopunu, ispravak, blokiranje ili brisanje svojih osobnih podataka odnosno prekid obrade osobnih podataka u promocijske svrhe, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Ova akcija ni na koji način ne sponzorira, promiče ili provodi Facebook niti je isti s njime povezan. Sudionici su upoznati s time da svoje podatke daju Priređivaču, a ne Facebooku. Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ove akcije upućuju se Priređivaču, a ne Facebooku.

 

Članak 14. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Priređivač natječaja pridržava pravo promjene ovih pravila ako se ukaže potreba. Priređivač natječaja nije nužan objaviti promjenu pravila. Pravila se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku tijekom (i nakon) akcije.

 

Članak 15. Oslobođenje od odgovornosti

Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač, njegovo društvo-majka, podružnice i s njime povezana društva, njegove oglašivačke i promotivne agencije, poslovni partneri, Facebook Inc., te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u akciji, nemogućnosti sudjelovanja u akciji ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od ovdje navedenog. Priređivačevi žigovi, materijali sadržani u na internetskoj stranici, uključujući video sadržaje, fotografske i grafičke sadržaje, te sva druga robna ili uslužna imena ili slogani ili logotipi, čine intelektualno vlasništvo Priređivača, naznačenih pojedinaca ili Priređivačevih dobavljača ili davatelja licencije te ih nije dopušteno reproducirati, imitirati ili koristiti, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog dopuštenja nositelja prava.

 

Članak 16. Odricanje od odgovornosti

Priređivač i njegovi poslovni partneri neće odgovarati za prekide ili nedostupnost u radu mreža, servera, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetske stranice, telefonskih ili drugih veza, za dostupnost ili greške u komunikaciji ili kvarove računala, telefona ili kabelskog prijenosa ili linija ili tehničke greške, niti za kvarove računalnog hardvera ili softvera ili telefona, za tehničke greške ili poteškoće ili druge greške bilo koje vrste, kako ljudske, tako i mehaničke, elektroničke ili mrežne, niti za netočan prihvat bilo kojeg podatka vezanog za akciju ili neuspješan prihvat ili gubitak takvog podatka.

Priređivač i njegovi poslovni partneri neće odgovarati za bilo kakve netočne podatke, prouzročene bilo od strane korisnika intrnetske stranice, bilo od strane opreme ili nastale uslijed programiranja povezanog s ili korištenog tijekom ove akcije; te ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, kvar ili kašnjenje u radu ili prijenosu, kvar komunikacijskih linija, krađu ili uništenje ili neovlašten pristup internetskoj stranici, neovlaštene izmjene ili hakiranje internetske stranice. Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, diskvalificirati bilo koji račun/osobu za koju se utvrdi da je neovlašteno utjecala na ili je remetila odvijanje akcije.

Priređivač i njegovi poslovni partneri neće odgovarati za štetu nastalu na računalu sudionika ili bilo koje druge osobe, a koja šteta je povezana s ili je nastala uslijed sudjelovanja u akciji ili preuzimanja ili kopiranja sadržaja s internetske stranice ili uporabe internetske stranice. Ako, iz bilo kojeg razloga, a prema slobodnoj ocjeni Priređivača, ne bude moguće odvijanje akcije prema planu, zbog zaraze računalnim virusom, računalnog crva, buga, neovlaštenog mijenjanja, hakiranja, neovlaštene intervencije, prijevare, tehničke greške ili drugog uzroka koji, prema slobodnoj ocjeni Priređivača, uzrokuje greške ili utječe na provođenje, sigurnost, pravednost, poštenje ili uredno vođenje ove akcije, Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, otkazati, okončati, izmijeniti ili privremeno zaustaviti akciju ili bilo koji njen dio te utvrditi druge dobitnike među sudionicima koji su ispunjavali uvjete prije nego je takva radnja poduzeta ili postupiti na drugačiji način koji Priređivač bude smatrao pravednim i pravičnim. Uporaba bilo kakvih naprava za automatiziranje dodavanja je zabranjena.

Rijeka, 20.03.2018.

 

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Načini plaćanja auto osiguranja Načini plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Reklamacije i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.
Trustmark webshop
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

OBRADA PODATAKA
Upisane osobne podatke koristimo da te možemo kontaktirati, obavijestiti o ponudama i pomoći ti pronaći osiguranje ili telekom uslugu prema tvojim zahtjevima i potrebama. U svakom trenutku možeš se predomisliti i odbiti primanje naših e-mail poruka klikom na opciju “odjava” na kraju svake naše poruke ili popunjavanjem obrasca ili slanjem poruke na szop@kompare.hr. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka

GOOGLE CAPTCHA ZAŠTITA
Stranica kompare.hr zaštićena je Google Captcha sustavom, a više o tome možeš pročitati kroz politiku privatnosti i uvjete korištenja.

Odjavi se s newslettera

Newsletter šaljemo našim korisnicima temeljem legitimnog interesa. Upiši svoju e-mail adresu ako ne želiš primati newsletter. Sve o obradi podataka pronađi u Informacije o obradi osobnih podataka

© 2012- kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber