Neovisnost

 

kompare.hr je neovisan portal koji odgovara isključivo interesu potrošača i korisnika.

Usporedbe na kompare.hr uvijek su online i dostupne svima, sveobuhvatne su i uzimaju u obzir sve relevantne pružatelje usluga na tržištu. U usporedbama su prikazane originalne cijene proizvoda i usluga svih pružatelja usluga. U usporedbama su prikazane sve naknade bez ikakvih skrivenih troškova.

U dijelu gdje se uspoređuju usluge osiguratelja, kompare.hr je radi cjelovitosti usluge osnovao društvo Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju putem kojega pokreće, predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima.

kompare.hr korisnicima garantira neutralnost i neovisnost svih podataka i usporedbi.

Svoju neovisnost kompare.hr temelji na sljedećim činjenicama:

  • neovisni smo o državnim institucijama i politički neutralni
  • rezultati usporedbi prikazuju se prema objektivnim kriterijima kao što je, primjerice, cijena
  • predstavljamo interese potrošača i korisnika te im nudimo neovisne preporuke najbolje za njihove slučajeve
  • javno objavljujemo i ukazujemo na nepovoljne cijene, naknade, uvjete i odredbe poslovanja pružatelja usluga

Prijavi se na newsletter i
ne propusti priliku za pravu uštedu

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Podaci i upute za plaćanje Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Privole i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.

OBRADA PODATAKA
Korištenjem Kompare usluge i popunjavanjem ovih podataka aktivno pristaješ da te kontaktiramo i ispunimo svoju svrhu - pomognemo ti pronaći i kupiti osiguranje baš po tvojoj mjeri. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka.

POVLAČENJE PRIVOLA
U slučaju da u bilo kojem trenutku promjeniš mišljenje i naša pomoć ti više ne bude potrebna, možeš povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem maila na szop@kompare.hr ili popunjavanjem ovoga obrasca.

© 2012-2020 kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber