Neovisnost

 

kompare.hr je neovisan portal koji odgovara isključivo interesu potrošača i korisnika.

Usporedbe na kompare.hr uvijek su online i dostupne svima, sveobuhvatne su i uzimaju u obzir sve relevantne pružatelje usluga na tržištu. U usporedbama su prikazane originalne cijene proizvoda i usluga svih pružatelja usluga. U usporedbama su prikazane sve naknade bez ikakvih skrivenih troškova.

U dijelu gdje se uspoređuju usluge osiguratelja, kompare.hr je radi cjelovitosti usluge osnovao društvo Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju putem kojega pokreće, predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima.

kompare.hr korisnicima garantira neutralnost i neovisnost svih podataka i usporedbi.

Svoju neovisnost kompare.hr temelji na sljedećim činjenicama:

  • neovisni smo o državnim institucijama i politički neutralni
  • rezultati usporedbi prikazuju se prema objektivnim kriterijima kao što je, primjerice, cijena
  • predstavljamo interese potrošača i korisnika te im nudimo neovisne preporuke najbolje za njihove slučajeve
  • javno objavljujemo i ukazujemo na nepovoljne cijene, naknade, uvjete i odredbe poslovanja pružatelja usluga

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Načini plaćanja auto osiguranja Načini plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Reklamacije i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.
Trustmark webshop
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

OBRADA PODATAKA
Upisane osobne podatke koristimo da te možemo kontaktirati, obavijestiti o ponudama i pomoći ti pronaći osiguranje ili telekom uslugu prema tvojim zahtjevima i potrebama. U svakom trenutku možeš se predomisliti i odbiti primanje naših e-mail poruka klikom na opciju “odjava” na kraju svake naše poruke ili popunjavanjem obrasca ili slanjem poruke na szop@kompare.hr. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka

GOOGLE CAPTCHA ZAŠTITA
Stranica kompare.hr zaštićena je Google Captcha sustavom, a više o tome možeš pročitati kroz politiku privatnosti i uvjete korištenja.

Odjavi se s newslettera

Newsletter šaljemo našim korisnicima temeljem legitimnog interesa. Upiši svoju e-mail adresu ako ne želiš primati newsletter. Sve o obradi podataka pronađi u Informacije o obradi osobnih podataka

© 2012- kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber