Neovisnost

 

kompare.hr je neovisan portal koji odgovara isključivo interesu potrošača i korisnika.

Usporedbe na kompare.hr uvijek su online i dostupne svima, sveobuhvatne su i uzimaju u obzir sve relevantne pružatelje usluga na tržištu. U usporedbama su prikazane originalne cijene proizvoda i usluga svih pružatelja usluga. U usporedbama su prikazane sve naknade bez ikakvih skrivenih troškova.

U dijelu gdje se uspoređuju usluge osiguratelja, kompare.hr je radi cjelovitosti usluge osnovao društvo Custodia d.o.o. za zastupanje u osiguranju putem kojega pokreće, predlaže, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima.

kompare.hr korisnicima garantira neutralnost i neovisnost svih podataka i usporedbi.

Svoju neovisnost kompare.hr temelji na sljedećim činjenicama:

  • neovisni smo o državnim institucijama i politički neutralni
  • rezultati usporedbi prikazuju se prema objektivnim kriterijima kao što je, primjerice, cijena
  • predstavljamo interese potrošača i korisnika te im nudimo neovisne preporuke najbolje za njihove slučajeve
  • javno objavljujemo i ukazujemo na nepovoljne cijene, naknade, uvjete i odredbe poslovanja pružatelja usluga

KOMPARE SERVIS

Kompareovci Iskustva kupaca Za partnere Poslovi Poslovni podaci Uredi i kontakt

ONLINE KUPOVINA

Postupak ugovaranja Česta pitanja Načini plaćanja auto osiguranja Načini plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja Provjera police dopunskog zdravstvenog osiguranja Upute za refundaciju i ugovorne ustanove

SIGURNOST KUPACA

Informacije o obradi osobnih podataka Pravne obavijesti Reklamacije i pritužbe Otkazivanje ugovora i raskid police Obavijest potrošačima Akcije u osiguranju Zakonski termini za vrstu osiguranja

Načini plaćanja

Jednokratno općom uplatnicom ili karticama do 12 rata bez kamata.
Trustmark webshop

OBRADA PODATAKA
Upisane osobne podatke koristimo da te možemo kontaktirati, obavijestiti o ponudama i pomoći ti pronaći osiguranje ili telekom uslugu prema tvojim zahtjevima i potrebama. U svakom trenutku možeš se predomisliti i odbiti primanje naših e-mail poruka klikom na opciju “odjava” na kraju svake naše poruke ili popunjavanjem obrasca ili slanjem poruke na szop@kompare.hr. Pročitaj više u Informacije o obradi osobnih podataka

GOOGLE CAPTCHA ZAŠTITA
Stranica kompare.hr zaštićena je Google Captcha sustavom, a više o tome možeš pročitati kroz politiku privatnosti i uvjete korištenja.

Odjavi se s newslettera

Newsletter šaljemo našim korisnicima temeljem legitimnog interesa. Upiši svoju e-mail adresu ako ne želiš primati newsletter. Sve o obradi podataka pronađi u Informacije o obradi osobnih podataka

© 2012- kompare.hr

Distribuciju osiguranja omogućuje posrednik u osiguranju Custodia d.o.o za zastupanje u osiguranju
HANFA Datum dozvole za rad 09.08.2013.,Klasa dozvole za rad UP/I-453-02/13-37/38

whatsapp
Viber