Načini plaćanja

U dijelu gdje se uspoređuju usluge osiguratelja kompare.hr je radi cjelovitosti usluge osnovao društvo Custodia d.o.o. To je društvo za zastupanje u osiguranju putem kojega pokreće, priprema i sklapa ugovore o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje čije ovlaštenje ima.

Odabrana polica osiguranja će biti plaćena kreditnom karticom korištenjem WSpay sustava za on line autorizaciju kreditnih kartica ili općom uplatnicom. Sve prema uvjetima koji su definirani ovim uvjetima korištenja i općim i posebnim uvjetima koje definira pojedini osiguratelj. Plaćanje polica se radi putem ovlaštenog zastupnika izravno na račun odabranog osiguratelja. Prilikom plaćanja kreditnom ili debitnom karticom korisnik će biti obaviješten tko će teretiti kreditnu ili debitnu karticu za ugovoreni iznos. Uplatu je moguće izvršiti jednokratno ili na rate.

Osim navedenog moguće je odabrati i plaćanje putem opće uplatnice nakon čega će korisnik primiti potrebne podatke za uplatu. Uplata se može izvršiti putem Internet bankarstva te u poslovnicama Hrvatske pošte, FINA-e ili poslovnih banaka. O svakoj takvoj uplati korisnik mora ovlaštenom zastupniku dostaviti potvrdu o izvršenom prijenosu sredstava ili pričekati da ovlašteni zastupnik zaprimi potvrdu osiguratelja.